Navigeren door het doolhof: het ontleden van de economische waarde van intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom (IE) kan een waardevolle troef zijn die niet alleen innovatie aanmoedigt, maar ook creativiteit stimuleert en economische groei bevordert. Het kwantificeren van de economische waarde kan echter een ontmoedigende taak zijn. In deze blog gaan we dieper in op de uitdagingen en complexiteit die komen kijken bij het bepalen van de waarde van intellectueel eigendom.

Subjectiviteit: Een kwestie van perspectieven

De waarde van intellectueel eigendom is subjectief en wordt beïnvloed door talloze factoren. Denk aan de marktvraag, trends in de sector, de mate van exclusiviteit en de concurrentie spelen allemaal een rol bij het bepalen van de waarde. Bijgevolg kunnen verschillende belanghebbenden er – over de waarde van een specifiek intellectueel eigendom – verschillende meningen op nahouden, wat leidt tot uiteenlopende beoordelingen. De uitdaging ligt in het vinden van een gemeenschappelijke basis tussen deze subjectieve standpunten.

De afwezigheid van markttransacties

In tegenstelling tot materiële vaste activa zoals vastgoed, machines of bedrijfswagens, is er voor intellectueel eigendom vaak geen actieve markt met frequente transacties. De schaarste aan direct beschikbare marktgegevens maakt het een uitdaging om een concrete waarde vast te stellen op basis van vergelijkbare verkopen of marktprijzen. Als gevolg hiervan moeten waarderingsdeskundigen door onbekend en soms zelfs troebel water navigeren om de waarde van I.E. te bepalen.

Waarderingsmethoden: Een complex landschap

Het waarderen van intellectueel eigendom vereist gespecialiseerde kennis en expertise. Er bestaan verschillende waarderingsmethoden, zoals de op de inkomsten, de markt en de kosten gebaseerde benaderingen. De inkomstenbenadering geniet de voorkeur omdat deze ‘geld’, ’tijd’ en ‘risico’ tot uitdrukking brengt in de waardering. Het is een prospectieve methode.

Onzekere toekomstige kasstromen: Een wazige kristallen bol

De economische waarde van I.E. is nauw verbonden met het potentieel om toekomstige kasstromen te genereren. Het inschatten van deze kasstromen kan echter onzeker en speculatief zijn, vooral voor opkomende technologieën of innovatieve concepten waarbij marktacceptatie en commercieel succes onvoorspelbaar zijn. Om de levensvatbaarheid van I.E. en het vermogen om inkomsten te genereren te kunnen inschatten, is een goed begrip van de marktdynamiek nodig.

Wettelijke en regelgevende overwegingen: Het juridische landschap doorkruisen

Intellectuele eigendomsrechten worden beschermd door wet en regelgeving. De kracht, afdwingbaarheid en mogelijke juridische geschillen of uitdagingen rond deze rechten kunnen de waarde van deze activa aanzienlijk beïnvloeden. Het evalueren van het juridische landschap en het beoordelen van potentiële risico’s voegt dan ook een extra laag complexiteit toe aan het waarderingsproces.

De gevaren van snelle technologische vooruitgang

In de snelle wereld van vandaag kunnen technologische ontwikkelingen bepaalde I.E. snel verouderd of minder waardevol maken. Het risico van disruptieve technologieën en veranderende marktdynamieken maakt het nog moeilijker om de economische waarde van I.E. accuraat in te schatten. Waarderingsexperts moeten waakzaam blijven en voortdurend markttrends en technologische ontwikkelingen in de gaten houden om de ontwikkelingen voor te blijven.

Conclusie

Het bepalen van de economische waarde van intellectuele eigendom is een specialisme met vele facetten. De subjectiviteit rond de aannames, de afwezigheid van actieve markttransacties, de complexiteit van waarderingsmethodologieën, de onzekerheid van toekomstige kasstromen, juridische overwegingen en de altijd aanwezige dreiging van snelle technologische ontwikkelingen maken het een uitdagend proces. Bij het navigeren door dit complexe landschap is het cruciaal om te vertrouwen op de expertise van waarderingsdeskundigen die de kennis en vaardigheden bezitten om de realistische economische waarde van intellectueel eigendom te ontleden.

Over de auteur

Polle-Tobias Taminiau is gespecialiseerd in het waarderen, kopen & verkopen en financieren van intellectueel eigendom. Hij is verbonden aan DUTCH Corporate Finance in Nederland en werkt internationaal. www.dutch-cf.nl Polle-Tobias is als Register Valuator aangesloten bij het Nederlands Instituut van Register Valuators. Zijn cliënten zijn voornamelijk I.E.-rijke bedrijven, variërend van start- en scale-ups tot multinationals. Samen met dr. Robert Phaal, verbonden aan het Institute for Manufacturing van de Universiteit van Cambridge, schreef Polle-Tobias de paper “Financing early stage innovation ventures – a value-oriented roadmapping framework” https://doi:10.17863/CAM.46897

Meer blog items

Is Coolblue nog steeds zo “Cool”?

Coolblue, opgericht vanuit een studentenkamer in 1999, groeide uit tot een internationaal e-commerce succesverhaal. Het bedrijf, bekend om zijn ongeëvenaarde klantenservice, breidde uit naar België en Duitsland. Ondanks een stijgende omzet zag Coolblue de winstmarges dalen door toenemende concurrentie en operationele uitdagingen. De geplande beursgang werd uitgesteld vanwege marktonzekerheden. Terwijl Coolblue zich blijft aanpassen aan een veranderend retail landschap, wordt de haalbaarheid van gratis retourzendingen en lage prijzen in twijfel getrokken.

Bescherming van intellectueel eigendom: Navigeren door de valkuilen en uitdagingen – het bedrijfsgeheim

Kom achter de waarde van intellectueel eigendom (IE) en leer hoe bedrijven hun concurrentievoordeel kunnen behouden. Deze blog belicht de complexiteit van IE-bescherming en biedt inzichten om waardevolle immateriële activa te behouden en te versterken. Leer hoe je valkuilen vermijdt en succesvol je IE beheert voor duurzaam bedrijfssucces.

Ontdek de waarde van je bedrijf….

Waardering van je bedrijf? Online tools baseren zich vaak op Ebitda, wat onbetrouwbaar is. Winst is niet altijd cash. Dutch Corporate Finance waarschuwt en biedt betrouwbare bedrijfswaardering. Toekomstige cashflow en risico-inschatting zijn cruciaal, niet alleen historische cijfers.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (20) 210 36 35 of stuur ons een berichtje via het contact formulier