WAARDEBEPALING BEDRIJF & ACTIVA

Harde cijfers, persoonlijke benadering

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin u de waardebepalende factoren van uw bedrijf wilt weten. Misschien wilt u uw onderneming verkoopklaar maken of overdragen aan uw kinderen. Misschien is er sprake van een management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI), of bestaat er binnen uw onderneming een geschil over de waarde van het bedrijf. In zo’n situatie moet u precies weten hoe het ervoor staat en wat de financiële gevolgen zijn van uw strategie of toekomstplannen.

Een persoonlijke benadering

Ook als het om de ‘harde cijfers’ gaat, vinden wij een persoonlijke benadering belangrijk. We besteden veel aandacht aan toelichting van de gebruikte waarderingsmethodiek en onderbouwen de uitgangspunten voor de waardering in begrijpelijke taal.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (20) 210 36 35 of stuur ons een berichtje via het contact formulier