Een pre-exit strategie voor ondernemers

Een pre-exit strategie voor ondernemers

Als ondernemer komt vroeg of laat het moment waarop u overweegt uw bedrijf te verkopen. Dit kan een complex proces zijn waarbij het niet alleen gaat om de bedrijfsverkoop maar ook om uw persoonlijke toekomstplannen en ambities. Als u nog niet klaar bent om volledig afstand te nemen en liever betrokken wil blijven is een pre-exit strategie wellicht interessant voor u.

Wat houdt een pre-exit in?

Een pre-exit houdt in dat u de aandelen van uw bedrijf gefaseerd verkoopt aan een strategische of financiële investeerder. Als ondernemer kunt u dan kiezen om de meerderheid van de aandelen te verkopen, of juist, wanneer u een controlerend belang in de onderneming wilt blijven houden, een minderheidsbelang. Een pre-exit stelt u als ondernemer in staat een deel van het geïnvesteerde illiquide vermogen veilig te stellen en daarmee (mogelijk) financiële onafhankelijkheid en rust in de privésfeer te creëren. Samen met de investeerder wordt vervolgens een plan uitgewerkt om verder door te groeien en de waarde van de onderneming te vergroten. Bij een uiteindelijke exit biedt dit de ondernemer doorgaans de mogelijkheid om nogmaals mee te verdienen aan de met de investeerder gerealiseerde meerwaarde in de onderneming.

Voor wie is de pre-exit een goede tool?

Het besluit om een bedrijf te verkopen, na jarenlang toewijding en inzet, is een grote stap voor elke ondernemer. Als u als ondernemer een verkoop van uw onderneming overweegt, maar u eigenlijk nog niet volledig afstand wil nemen, kan de pre-exit een goede strategie zijn om dit te doen. Ook kan de pre-exit interessant zijn wanneer u als ondernemer juist een substantiële internationale groei of buy-and-build-strategie voor ogen heeft, maar nog niet over de benodigde kennis- en ervaring beschikt.

Hoe werkt een pre-exit?

In een pre-exit verkoopt een ondernemer een deel van zijn aandelen aan een investeerder. Vervolgens streven ze samen doorgaans vijf tot zeven jaar naar groei en optimalisatie van de onderneming. Na deze periode verkopen zowel de ondernemer als de investeerder hun aandelen in een exit. Dit biedt financiële ruimte aan de ondernemer en creëert waarde voor beide partijen op de lange termijn.

Voordelen van de pre-exit

  • Een deel van het geïnvesteerde vermogen wordt veiliggesteld in de privésfeer waarmee u als ondernemer mogelijk financiële onafhankelijkheid kunt creëren.
  • Het stelt u als ondernemer in staat geleidelijk afstand te nemen van uw onderneming.
  • Het biedt de onderneming de mogelijkheid om de financiële slagkracht en kennis- en ervaring binnen het bedrijf te halen die nodig zijn om de beoogde groeistrategie (bijvoorbeeld buy-and-buildstrategie, internationale groei, etc.) te realiseren.
  • Bij een uiteindelijke exit kan u als ondernemer meeverdienen aan de meerwaarde die is gerealiseerd samen met de investeerder.

Nadelen van de pre-exit

  • Het succes van het partnerschap tussen u als ondernemer en de investeerder staat of valt met de kwaliteit van de relatie tussen beide partijen en hun vermogen om elkaar aan te vullen en te versterken in de samenwerking. Wanneer deze synergie ontbreekt, kan het partnerschap moeizaam verlopen en zal het de groei van de onderneming en uw eigen ontwikkeling als ondernemer belemmeren. Daarom is het van essentieel belang om een grondig uitgewerkt plan te hebben en de potentiële investeerder zorgvuldig te analyseren. Neem voldoende tijd om elkaar beter te leren kennen voordat het partnerschap wordt aangegaan, wat de basis legt voor een succesvolle samenwerking.
  • De investeerder stapt in een partnerschap met specifieke rendementsverwachtingen. Dit betekent dat de samenwerking niet vrijblijvend is en dat de investeerder concrete verwachtingen heeft. Als u als ondernemer niet aan deze verwachtingen voldoet, kan dit de relatie onder druk zetten. Daarom is het cruciaal om voorafgaand aan het partnerschap een helder plan op te stellen en openlijk te communiceren over de gezamenlijke ambities en verwachtingen. Het is tevens essentieel om overeenstemming te bereiken over hoe om te gaan wanneer de realiteit afwijkt van de oorspronkelijke visie. Belangrijk is dat het plan en de ambities gezamenlijk worden bepaald en dat beide partijen zich er als team achter scharen om deze te realiseren.
  • Bij een pre-exit vermindert uw controle over het bedrijf naarmate u een deel van uw aandelenbelang verkoopt. Dit betekent dat u, vanaf het moment dat het partnerschap begint, belangrijke beslissingen binnen het bedrijf moet bespreken met uw nieuwe partner als aandeelhouder. In dergelijke situaties kunnen u als ondernemer en de investeerder verschillende standpunten hebben over cruciale beslissingen. Daarom is het van vitaal belang om voorafgaand aan het partnerschap overeenstemming te bereiken over hoe dergelijke situaties en besluiten worden aangepakt. In een sterk partnerschap, gebaseerd op wederzijds vertrouwen in elkaars kennis, ervaring en capaciteiten, is er meestal een stevige basis om samen tot de beste oplossing te komen. Echter, wanneer dit fundament en vertrouwen ontbreken, kan dit het proces van het nemen van belangrijke beslissingen waarover meningsverschillen bestaan aanzienlijk bemoeilijken.

Overweegt u een pre-exit?

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Wij begrijpen met welke uitdagingen u te maken heeft, kennen de dynamiek in een overnameproces en hebben een groot netwerk van investeerders. Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact – Dutch Corporate Finance (dutch-cf.nl)

Meer blog items

Is Coolblue nog steeds zo “Cool”?

Coolblue, opgericht vanuit een studentenkamer in 1999, groeide uit tot een internationaal e-commerce succesverhaal. Het bedrijf, bekend om zijn ongeëvenaarde klantenservice, breidde uit naar België en Duitsland. Ondanks een stijgende omzet zag Coolblue de winstmarges dalen door toenemende concurrentie en operationele uitdagingen. De geplande beursgang werd uitgesteld vanwege marktonzekerheden. Terwijl Coolblue zich blijft aanpassen aan een veranderend retail landschap, wordt de haalbaarheid van gratis retourzendingen en lage prijzen in twijfel getrokken.

Bescherming van intellectueel eigendom: Navigeren door de valkuilen en uitdagingen – het bedrijfsgeheim

Kom achter de waarde van intellectueel eigendom (IE) en leer hoe bedrijven hun concurrentievoordeel kunnen behouden. Deze blog belicht de complexiteit van IE-bescherming en biedt inzichten om waardevolle immateriële activa te behouden en te versterken. Leer hoe je valkuilen vermijdt en succesvol je IE beheert voor duurzaam bedrijfssucces.

Ontdek de waarde van je bedrijf….

Waardering van je bedrijf? Online tools baseren zich vaak op Ebitda, wat onbetrouwbaar is. Winst is niet altijd cash. Dutch Corporate Finance waarschuwt en biedt betrouwbare bedrijfswaardering. Toekomstige cashflow en risico-inschatting zijn cruciaal, niet alleen historische cijfers.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (85) 016 33 11 of stuur ons een berichtje via het contact formulier