Waardering en financiering van uw bedrijf: de (on)zin van Ebitda

Stel, u wilt weten wat de opbrengst kan zijn bij verkoop van uw bedrijf, of u wilt weten hoeveel financiering uw bedrijf kan krijgen. U benadert daarvoor een adviseur. Als zijn eerste vraag is: “Wat is de Ebitda van uw onderneming?” geef ik u in overweging niet verder met deze adviseur in zee te gaan. 

Vooropgesteld, laten we de wereld niet moeilijker maken dan die is. Het waarderen en financieren van een bedrijf is geen exacte wetenschap. Het gaat om verwachtingen en aannames voor de toekomst. Die zijn per definitie subjectief. Vraag 10 adviseurs en u krijgt 10 (mogelijk zeer) verschillende uitkomsten.  

Bij waardering en financiering gaat het in de kern om 2 zaken: 

  1. de business: de risico’s in uw bedrijf en de ontwikkelingen in de branche/bedrijfskolom; 
  2. de cijfers: de toekomstige cashflow (kasstroom) uit uw onderneming. 

Eerst de business…

Om cijfers goed te kunnen begrijpen moeten we eerst de bedrijfsvoering en de business goed begrijpen. Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: 

  • wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf als uw grootste klant of leverancier wegvalt?  
  • wat zijn de uitschakelingstendensen in uw bedrijfskolom en hoe speelt u daarop in? 
  • hoe makkelijk is het voor een startende ondernemer om een concurrent van u te worden?
  • wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf als u onverhoopt wegvalt? 

Gevolgd door diverse andere belangrijke vragen. Zorg voor duidelijke antwoorden daarop.  

 …dan de cijfers

Na een gedegen business-analyse is het zaak goed naar de cijfers te kijken. Besef dat Ebitda* slechts een winstbegrip is. Ebitda is géén cashflow. Ebitda is boekhoudkundig manipuleerbaar, cashflow niet. Belastingen, investeringen en veranderingen van werkkapitaal blijven buiten de Ebitda maar zijn vaak van grote invloed op de cashflow, en dus van belang bij de waardering en de financiering van uw bedrijf.  

Advies: maak meerdere scenario’s in uw cashflowprognoses, een basis-scenario en een upside- en downside scenario. Wees realistisch met normalisaties. Geef per scenario duidelijk aan wat de uitgangspunten zijn. Door deze werkwijze lopen onderhandelingen vaak zakelijker en gaan minder gepaard met emotie (onderschat de waarde hiervan niet…).   

Toets uw huiswerk

Wat is dan wel de zin van Ebitda? Gebruik vuistregels om uw huiswerk op realiteit te toetsen. De ondernemingswaarde van mkb-bedrijven varieert in de praktijk, afhankelijk van de branche, meestal tussen 3-6x de Ebitda. De maximale financiering van een mkb-onderneming varieert in de praktijk, afhankelijk van de branche en bij huur van het bedrijfspand, meestal tussen 2-4x de Ebitda. Wijken uw berekeningen of die van uw adviseur daar sterk van af kijk er dan nog eens kritisch naar.    

 

*Ebitda = Earnings before interest tax depreciation & amortization (bedrijfsresultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen). 

Meer blog items

Ontdek de waarde van je bedrijf….

Waardering van je bedrijf? Online tools baseren zich vaak op Ebitda, wat onbetrouwbaar is. Winst is niet altijd cash. Dutch Corporate Finance waarschuwt en biedt betrouwbare bedrijfswaardering. Toekomstige cashflow en risico-inschatting zijn cruciaal, niet alleen historische cijfers.

De grenzen van ‘traditionele’ royaltytarieven voorbij: De Inkomen-splitsing-methode

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Financing early stage innovation ventures – a value-oriented roadmapping framework

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (20) 210 36 35 of stuur ons een berichtje via het contact formulier