GARANTIES VS VRIJWARINGEN

De garantie

Men hoort vaak de termen ‘Garanties’ en ‘Vrijwaringen’ tijdens een overname proces. Wat is nu het verschil? Garantie worden verstrekt ten aanzien van nog onbekende feiten uit het verleden. Natuurlijk mogen partijen afspraken maken over een minimale hoogte, om onnodige tijd en kosten verspilling te voorkomen.

De vrijwaring

Tijdens een boekenonderzoek (Due Dilligence) komen feiten aan het licht, zoals bijvoorbeeld een claim van een klant en of mogelijke belastingnaheffing waarvan de financiële consequenties juist wel of niet zijn te overzien. Men kan hier afspraken over maken in de koopovereenkomsten (Sales Purchase Agreement ook wel bekend als een SPA).’

Het verschil is dus: onbekende (garanties) versus bekende (vrijwaringen) zaken.

De verkoper is vaak met name geïnteresseerd in de prijs, hoe hoger hoe beter. Wat is de waarde van een hoge prijs als dit later verrekend moet worden met een hoge claim? Dek je risico’s goed af middels garanties en vrijwaringen. Met DUTCH CF staat u er als ondernemer niet alleen voor. Ga naar www.dutch-cf.nl voor meer informatie neem contact met ons op: yang@dutch-cf.nl

Meer blog items

De grenzen van ‘traditionele’ royaltytarieven voorbij: De Inkomen-splitsing-methode

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Financing early stage innovation ventures – a value-oriented roadmapping framework

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

De klok gelijkzetten: De bruikbare levensduur van intellectueel eigendom decoderen

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (20) 210 36 35 of stuur ons een berichtje via het contact formulier