De grenzen van ‘traditionele’ royaltytarieven voorbij: De Inkomen-splitsing-methode

Als het gaat om het waarderen van intellectueel eigendom (IE), neemt de Relief-from-Royalty (RfR) methode vaak een centrale plaats in. Er is echter een alternatieve benadering die een frisse kijk biedt, namelijk: de Income-Split-Methode (ISM). In tegenstelling tot de RfR-methode, die zich richt op hypothetische royaltytarieven, schrijft de Inkomen-splitsing-methode direct de overtollige inkomsten toe die worden gegenereerd door het IE-vermogensbestanddeel. In deze blog duiken we dieper in de ISM en onderzoeken hoe deze de ware waarde van intellectueel eigendom ontsluiert.

Het Leggen van de Basis: Het Bepalen van het Basis rendement 

Om te beginnen berekent de Inkomen-splitsing-methode het verwachte rendement op tastbare activa, zoals werkkapitaal en vaste activa. Door industriebenchmarks of bedrijfsspecifieke gegevens te overwegen, wordt een basisrendement vastgesteld. Deze stap scheidt de opbrengsten gerelateerd aan IE van het bredere bedrijf of project.

Het Onthullen van de Overtollige Inkomsten: Een Duidelijke Allocatie 

Vervolgens trekt de methode het basisrendement af van de totale opbrengsten die rechtstreeks aan het IE kunnen worden toegeschreven. Deze overtollige inkomsten worden uitsluitend beschouwd als gegenereerd door de aanwezigheid van het IE-vermogensbestanddeel. Door de bijdrage van het IE te isoleren en kwantificeren, begint de ware waarde ervan tevoorschijn te komen.

Het Vastleggen van het Risico: Het Toepassen van een Kapitalisatierendement 

Om de overtollige inkomsten om te zetten in een contante waarde, wordt een passend kapitalisatierendement (of kosten van kapitaal) toegepast. Dit rendement weerspiegelt het niveau van risico dat aan het IE-vermogensbestanddeel is verbonden. Afgeleid van een opbouw- of CAPM-benadering, marktgegevens of branche-specifieke benchmarks, biedt het kapitalisatierendement een realistische maatstaf voor de risico-aangepaste waarde van het IE.

Het Onthullen van de IE-Waarde: De Puzzelstukjes Samenvoegen 

Door de contante waarde van de overtollige inkomsten (lees: toe te wijzen aan IE) te delen door het kapitalisatierendement, komt de Inkomen-splitsing-methode tot een geschatte waarde voor het IE-vermogensbestanddeel. Deze waarde omvat ook de extra opbrengsten (denk aan: markt exclusiviteit, uit-licenseren aan derden, etc.) die worden gegenereerd door het IE en gaat daarmee voorbij de grenzen van ‘traditionele’ royaltytarieven.

Het Ontsluiten van de Veelzijdigheid: Een Waarderingsalternatief 

De Inkomen-splitsing-methode biedt een waardevol alternatief dat zich richt op de daadwerkelijke inkomensbijdrage van het IE-vermogensbestanddeel. Het is bijzonder nuttig wanneer vergelijkbare royaltytarieven schaars zijn of wanneer de waarde van het IE zich uitstrekt voorbij alleen royalty’s. Door de ware financiële impact van het IE vast te leggen, biedt deze methode een meer alomvattend waarderingskader.

Conclusie

Als het gaat om het waarderen van intellectueel eigendom, biedt de Inkomen-splitsing-methode een goed werkbaar alternatief voor de Relief-from-Royalty-benadering. Door overtollige inkomsten direct toe te schrijven aan het IE-vermogensbestanddeel, schetst deze methode een duidelijker beeld van de ware waarde ervan. Hoewel het selecteren van de meest geschikte waarderingsmethode afhangt van verschillende factoren, is de Inkomen-splitsing-methode een veelzijdige methodiek voor het beoordelen van de economische waarde van IE.

Meer blog items

Financing early stage innovation ventures – a value-oriented roadmapping framework

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

De klok gelijkzetten: De bruikbare levensduur van intellectueel eigendom decoderen

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Ontsluiten van waarde: Het ontcijferen van de waardebepaling van intellectueel eigendom

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (20) 210 36 35 of stuur ons een berichtje via het contact formulier