Kinderopvang Hobbithoeve

Kinderopvang Hobbithoeve

  • Juli 2023

DUTCH CF begeleidt Kinderopvang Hobbithoeve bij de verkoop aan Hestia Kinderopvang. 

Kinderopvang Hobbithoeve in Amsterdam is onlangs overgenomen door het eveneens in Amsterdam gevestigde Hestia Kinderopvang. Dutch Corporate Finance trad op als adviseur van de verkopers, Hans en Paula Lenters, die Hobbithoeve hebben verkocht om met pensioen te kunnen gaan. De transactie betrof verkoop van 100% van de aandelen en het vastgoed van Hobbithoeve.

Hans en Paula waren heel tevreden over de begeleiding van Dutch Corporate Finance. “Het verkoopproces was complex en nam meer tijd in dan verwacht. Er moesten lastige hobbels worden genomen voordat wij onze handtekening onder de koopovereenkomst konden zetten. Vanaf het moment dat wij besloten over te gaan tot verkoop van ons bedrijf, realiseerden wij ons dat professionele ondersteuning met kennis van zaken een vereiste was. In de keuze van begeleiding is deskundigheid uiteraard van groot belang. Maar wij zochten vooral ook een begeleiding die aansloot bij onze manier van werken en levenshouding.

Al snel kwamen wij in contact met Rob Magendans van Dutch Corporate Finance. Rob is goed thuis in de materie, maar heeft ook een goed oog voor de menselijke kant van het vak. Wij zijn samen het proces ingegaan. Ondanks de hectiek, complexiteit en soms venijn in de onderhandelingen, hebben wij samen met Rob het traject succesvol doorlopen. Rob gaf leiding, richting en inhoud aan het traject, vormde een kritisch klankbord en steunde ons op alle vlakken. Maar vooral zijn persoonlijke manier van omgang heeft ons bijzonder aangesproken. Ons advies: zorg bij de keuze van begeleiding in zo’n complex verkoopproces voor een overnameadviseur die qua waarden en normen dicht bij jezelf staat. Ons is dat gelukt. Wij willen Dutch Corporate Finance en Rob dan ook van harte danken voor de fijne samenwerking, en wensen hen heel veel succes bij volgende projecten”.

Het team van DUTCH  CF bedankt Hans en Paula voor het vertrouwen en de prettige samenwerking en wenst hen veel geluk toe in de toekomst.

Meer weten over onze mogelijkheden? We horen graag hoe we u kunnen helpen!

Bel ons op  +31 (85) 016 33 11 of stuur ons een berichtje via het contact formulier