Tag Archive for: intellectueel eigendom

Posts

Unlocking the Value: Decoding the Income-Based Approach to Intellectual Property Valuation

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.

Navigating the Maze: Unraveling the Economic Value of Intellectual Property

Intellectual property (IP) is a valuable asset that drives innovation, fosters creativity, and fuels economic growth. However, quantifying its economic value can be a daunting task.