Archive for category: Uncategorized

Unlocking the Value: Decoding the Income-Based Approach to Intellectual Property Valuation

Het bepalen van de economische waarde van intellectueel eigendom (IE) is niet eenvoudig. Onder de verschillende waarderingsmethoden staat de op inkomstenbenadering centraal.